VSBG là gì?

Nhiều người thắc mắc VSBG hay VSBG.me là gì? Được bắt nguồn từ đâu? Chúng tôi sẽ giải đáp điều này.

VSBG là gì?

Fanpage : https://www.facebook.com/VSBGPage

Link nhóm : https://www.facebook.com/groups/vsbgr

Tất cả các Fanpage khác đều không phải là VSBG

Nhắc lại Fanpage VSBG : https://www.facebook.com/VSBGPage

Hiện nay có rất nhiều page và group giả mạo VSBG, xin nhắc lại đây là fanpage và group chính thức và duy nhất của VSBG. Mọi người hãy unlike các page và group giả mạo.

Hiện nay có rất nhiều page và group giả mạo VSBG, xin nhắc lại đây là fanpage duy nhất của VSBG. Mọi người hãy unlike các page và group giả mạo.Ngoài ra, các bạn có thể tham gia các group dưới đây:

VSBG – Happy new year 2019

Quy định nội quy của nhóm VSBG :

Làm sao để tham gia nhóm VSBG trên Facebook?